Проект "Теорема Пифагора" (геометрия, Булдина Л.В.)

Проект "Загадки ленты Мёбиуса" (математика, Кускова И.А.)

Проект "Акустика" (физика, Сергеев А.А.)

Проект "Баллистика" (физика, Сергеев А.А.)

Проект "Применение графиков функций" (математика, Ладейнова О.С.)

Проект по теме "Десятичные дроби" (математика, Кускова И.А.)